Zrealizujeme váš sen...
Realizace Vaší zahrady
Na začátku každé realizace je Vaše představa, či v ideálním případě již hotový projekt vaší budoucí zahrady.
Obrátit se na nás můžete buď s již hotovým projektem zahrady nebo a vaší představou, kterou spolu prokonzultujeme, případně upravíme a převedeme v realitu.
A pokud projekt nemáte a vaše představa se zcela neujasní ani po konzultaci s námi, potom Vám samozřejmě doporučíme zkušeného a hlavně prověřeného zahradního architekta, se kterým určitě řešení vaší představy naleznete.

 

Komplexní přístup a řešení  
Ať už se jedná o realizaci zcela nové nebo rekonstrukci stávající zahrady, postup je vždy velmi podobný. Odstraníme veškerou nežádoucí vegetaci, nevhodně umístěné drobné stavby a zpevněné plochy a provede se hrubá modelace terénu. Následuje stavba malých zpevněných ploch, zídek a drobných staveb, na které navazuje jemná modelace terénu s kultivačním zpracováním ozeleňovaného pozemku.
Dalším krokem je již výsadba roslin, instalace obrub záhonů, mulčování a nakonec založení trávníku jedním z níže popsaných způsobů. Pak už následuje jen dokonalý úklid jak na samotné zakázce, tak v její bezprostřední blízkosti. Pro spokojenost Vaši i vašich sousedů.

   Terénní úpravy - cílem je vymodelování terénu do požadovaného tvaru a zpracování povrchu půdním kultivátorem pro vytvoření vhodných podmínek pro růst rostlin.

   Výsadba roslin - rostliny pro naše realizace odebíráme od několika především tuzemských dodavatelů s ohledem na nejvyšší kvalitu - vzhled a zdravotní stav.
Při výsadbě vždy používáme nejvhodnější substrát pro daný druh rostliny, doplněný vydatnou zálivkou. Naprostá většina námi používaných rostlin je pěstována v kontejnerech, tudíž jsou vhodné pro výsadbu během celého roku. Výjimku tvoří pouze vzrostlé stromy dodávané v balu, u kterých se doba výsadby směřuje zejména na podzim, případně časné jaro.

   Záhonové obruby - toto řešení přináší uživatelům (majitelům) zahrady výrazné usnadnění při sekání trávníku na přechodech "trávník/záhon" a také zamezuje prorůstání trávníku do výsadeb a tím snižuje pracnost údržby.
Pro tento účel používáme speciální kompozitní materiál který svými vlastnostmi zcela vyhovuje tomuto užití. Materiál je navíc recyklovaný, tudíž i ekologický.

   Mulčování výsadeb - mulčování se provádí ze tří základních důvodů a těmi jsou 1. omezení růstu plevelů, 2. úspora vody a neméně důležitý 3. důvod estetický.
Pro dokonalejší funkci se "sypaný" mulč často kombinuje s mulčovací textilií, která významným způsobem zvyšuje jeho účinek.
Jako mulč se používá široká škála materiálů od běžné mulčovací kůry a dřevní štěpky, přes piniovou kůru, barvené štěpky, oblázky až po drcené kamenivo různých druhů a frakcí či mramorové valounky.

Realizace zahrad Brno

Terénní úpravy Brno

Výsadba rostlin Brno

Záhonové obrubníky Brno

Použití různých mulčovacích materiálů Brno

   Zakládání trávníků a ostatních zelených ploch  
Založit trávník, jak ho všichni známe, lze dvěma základními způsoby. A to výsevem travního osiva nebo položením již vypěstovaných travních koberců. Zelenou plochu je také možno založit na střechách nebo na jiných ne tak zcela typických místech.

   - Setý trávník - výsev travního osiva na předem připravený pozemek je základním způsobem pro založení nového trávníku. Pro výsevy používáme profesionální osivo vždy vhodně zvolené dle vláhových, půdních a světelných podmínek daného stanoviště. Nejvhodnější termíny pro založení setého trávníku jsou jaro a brzký podzim kdy jsou lepší vlhkostní a teplotní předpoklady pro vzcházení osiva a to i v případě že je instalována automatická závlaha. Extrémní teploty, sucho a na druhou stranu i vyšší nebezpečí prudkých dešťů v letním období jsou faktory, které letní měsíce ne zcela doporučují.
Setý trávník se může obvykle začít používat po 2-4 měsících s tím že k dokonalému zpevnění a zapojení drnu dojde přibližně po jednom roce.
   - Kobercový trávník - jedná se o trávník který je pro tento účel pěstován ve speciálních trávníkových školkách za ideálních podmínek. Je dokonale hustý, pevný a prostý plevelů. Vyšší pořizovací cena je vyvážena dokonalým estetickým i funkčním efektem. Trávník je hotový během jednoho nebo několika málo dnů (v závislosti na ploše pozemku) a defakto okamžitě je připraven k použití. Obvykle již po 2-3 týdnech je možná plná zátěž. U setého trávníku takovéhoto efektu dosáhneme nejdříve po jednom roce pěstování. Na menších plochách kolem teras, jezírek a bazénu je použití kobercového trávníku ještě větší výhodou.
   - Květnaté louky - jsou zajímavým řešením zejména pro větší zahrady či plochy méně často navštěvované, jako je okolí chalup, chat nebo třeba sadů. Můžou si ale své místo najít i v menší zahrádce. Plochy působí odlehčeně a jsou méně náročné na údržbu (1-3 seče za rok) nejsou ale vhodné pro intenzivní rekreační zatížení.
   - Štěrkový trávník - je zajímavou alternativou pro méně či méně často zatěžované plochy, jako jsou příjezdové cesty, příležitostné parkoviště apod. Plocha je plně zatižitelná osobními i menšími nákladními vozidly, je vodopropustná a nevyžaduje podpůrné prostředky jako zatravňovací dlažba. Může být oseta speciální travní směsí nebo květnatou bylinotravní směsí.
   - Zelené střechy - jsou v současné době stále více využívaným prvkem, který rozšiřuje prostor zahrady. Základem úspěchu je hlavně kvalitní stavební příprava již při stavbě daného objektu, následně na to použití vhodného a kvalitního pěstebního substrátu a v neposlední řadě vhodné ozeleňovací směsi pro danou expozici a využití.
   - Revitalizace trávníků - cesty jak z již ne zcela vzhledného trávníku udělat trávník opět hezký jsou dvě. 1. cesta totální likvidace a založení nového trávníku a nebo za 2. jeho revitalizace, kdy se provede řádné odstranění stařiny a likvidace dvouděložných plevelů, přiseje se regenerační směs travního osiva, doplní se živiny a plocha se přesype a srovná použitím vhodného substrátu.Vhodnější způsob je nutné zvolit na základě místních podmínek. Dalšími opatřeními jsou pískování, popřípadě aplikace speciálních půdních kondicionérů.

   Renovace skalek - skalky zejména v zahradách starších domů bývají často zarostlé a zanedbané. Skalku kompletně rozebereme, vyčistíme od nežádoucích rostlin, zpět sestavíme a doplníme vhodné chybějící rostliny.

   Drobné zahradní stavby - mnohdy si terén žádá řešení svahu, to je možné řešit suchou kamennou zídkou, dřevěnou palisádou nebo zídkou "zděnou". Dále se v zahradě uplatní založení chodníků, drobná pokládka zámkové dlažby a také vám zajistíme drobné dřevěné zahradní stavby jako jsou dřevěná schodiště, pergoly a podobně. Dodání a ukotvení parkové či přírodní lavičky je také samozřejmostí.

   Zavlažovací systémy - realizaci nové závlahy či údržbu stávajícího závlahového systému pro naše zákazníky zajišťuje již několik let prověřená partnerská firma. Naši zákazníci, kteří jejich služby vyzkoušeli byli zatím vždy spokojeni.
Firma nabízí návrhy, montáže a servis závlahových systémů především zn. TORO, ale i ostatních značek. Provádí také osazení vrtů, jímek a studní čerpadly a čerpacími stanicemi zn. Grundfos, Calpeda.
Rádi vám tuto ověřenou firmu doporučíme.

Setý trávník Brno

Pokládka travní koberce Brno

Květnatá louka

Štěrkový trávník Lelekovice

Ozelenění střechy Brno

Renovace skalky Brno

Drobné zahradní stavby

zavlažovací systémy

  zpět
na začátek
Podívejte se do naší galerie
Pro více fotografií navštivte naši galerii
 

Ing. Ivo Kubíček, Vranovská 85, 614 00 Brno, Mobil: 777 07 67 67
E-mail: info@zahradakubicek.cz