Udržíme Vaši zahradu na uzdě...
Údržba Vaší zahrady

Zahrada je živý, vyvíjející se a neustále se měnící celek.
A proto také vyžaduje naši pozornost a péči. Velkou měrou se dá rozsah a množství údržby ovlivnit již při zakládání nové nebo rekonstrukci stávající zahrady. A to především použití moderních a osvědčených pracovních postupů, materiálů, technologií, precizním provedením detailů a také použitím vhodné skladby roslin.
Ovšem i přes všechna tato opatření zahrada bez údržby prostě neexistuje.

My Vám s tímto problémem rádi pomůžeme a to buď formou jednorázové (např. jarní) nebo průběžné (celoroční) údržby, na které se můžeme individuálně dohodnout, dle charakteru vaší zahrady a vašich možností.

Údržba trávníků  
Pokud chcete mít na vaší zahradě hezký a kvalitní trávník, musí tomu také odpovídat četnost a kvalita péče o něj.

   - Sečení trávníku - je nejčastější prací, kterou je na vaší zahradě třeba provádět.
Pro ideální vývoj trávníku je ovšem nutné tuto činnost provádět pravidelně a to jednou za 5 - 10 dnů v závislosti na fázi růstu trávníku a průběhu počasí. Neméně důležitou věcí je dbát na řádně ostré pracovní ústrojí vaší sekačky.
Tuto práci si většina majitelů provádí sama. Pokud ale nemáte dost času nebo ho nechcete tolik věnovat sečení trávníku a přesto chcete mít reprezentativní trávník, nebude problém se s námi dohodnout na celoročním sečení vaší zahrady. Nebo pokud jen odjíždíte na delší dovolenou či služební cestu, zavolejte nám a my se o váš trávník po dobu vaší nepřítomnosti postaráme. Pro váš trávník není nic horšího než ho nechat přerůst.

Sečení trávníku Brno

Sečení vysokého travního porostu Brno

   - Vertikutace - se provádí speciálním strojem a nahrazuje pracné a mnohdy málo účinné ruční vyhrabávání trávníku. Vertikutace odstraňuje z travního porostu stařinu a umožňuje lepší přístup vzduchu do oblasti kořenů a tím zlepšuje a podporuje lepší a kvalitnější růst travních druhů.
Vertikutaci je ideální provádět 2x ročně a to v jarním období (březen,duben) v době počínajícího růstu trav a pak na konci léta (konec srpna,září) , před podzimním odnožováním trav. Minimálně však jarní prořezání by mělo být dopřáno každému trávníku.
Vertikutace trávníku Brno
   - Hnojení trávníku - zdravý trávník potřebuje vyváženou výživu. S hnojením začínáme obvykle po vertikutace, kdy trávníku dodáme tzv. jarní startovací dávku. Další hnojení provádíme v různých dávkách a intervalech v závislosti na typu zvoleného hnojiva a možnostech aplikace zhruba do června. Poté je ideální aplikovat tzv. podzimní hnojení koncem léta s použitím hnojiva s jiným poměrem živin než je obvyklé pro jarní hnojení. Hnojení trávníku Brno
   - Chemické ošetření - pro udržení vašeho trávníku v bezplevelném stavu, je čas od času vhodné aplikovat selektivní herbicid, který zlikviduje všechny dvouděložné plevele a zajistí tak travním druhům nerušený vývoj. Aplikace se provádí buď lokálně nebo plošně, v závislosti na stupni zaplevelení.
V některých lokalitách či za nepříznivých klimatických podmínek je vhodné aplikovat i fungicidní přípravky proti houbovým chorobám, aby se předešlo poškození trávníku (např. plísní sněžnou).
Plíseň sněžná na okrasném trávníku Brno
   - Revitalizace trávníků - mezi revitalizační opatření můžeme zařadit pískování trávníku, které má za cíl zlepšení fyzikálních vlastností půdy v povrchové vrstvě a tím umožnit lepší růst trav a omezit výskyt zejména houbových chorob, popřípadě řas v travním porostu. Toto ošetření se provádí obvykle jednou ročně a pro dosažení správného efektu je nutné použití kvalitního ostrohranného křemičitého písku bez příměsí jílu.
V některých případech je vhodné či přímo nezbytné použití speciálních půdních kondicionérů, což jsou látky které jsou schopny v půdě dlouhodobě působit a vylepšovat její vlastnosti a strukturu např. u utužených či jinak poškozených půd.
Pískování trávníku Brno
 

Řez dřevin

 
   - Řez okrasných dřevin - hlavním obdobím pro řez okrasných dřevin je podzim až jaro resp. období vegetačního klidu. V tomto čase se dá provádět jak běžný udržovací řez, za účelem zachování námi požadovaného tvaru a velikosti dřeviny, tak i řez zmlazovací, který nám umožní u starých a přerostlých exemplářů obnovit růstovou aktivitu a navrátit tak rostlině ztracenou vitalitu a zdravý vzhled.
Naše firma upřednostňuje spíše časně jarní termíny řezů a to především u jehličnanů a citlivějších listnatých dřevin z důvodu menšího nebezpečí mrazů a s tím spojených negativních vlivů na nezacelené řezné rány.
Dalším typem řezu je řez v průběhu vegetace, za účelem odstranění odkvetlých částí dřevin, či nevhodně se vyvíjejících letorostů.
   - Živé ploty - provádíme též tvarovací řez stříhaných živých plotů a udržovací řez u volně rostoucích živých plotů.
Řez dřevin Brno

Tvarovací řez - živý plot Brno

   - Ovocné dřeviny - řez u ovocných dřevin se dá rozdělit do dvou základních kategorií.
Do první kategorie by se dali zařadit především jádroviny, mezi které patří jabloně a hrušně, a také drobné ovoce, jako rybíz, angrešt, maliník... u kterých je vhodným termínem pro řez konec zimy a časné jaro.
Druhou skupinu pak tvoří zejména peckoviny tzn. třešně, slivoně, meruňky... u kterých se upřednostňuje letní termín řezu (přibližně v období sklizně). Výjimku v této skupině tvoří broskev, kterou je lépe řezat také na jaře.

Kácení běžné i rizikové
Pokud potřebujete odstranit větší či menší strom ať už v běžných nebo ztížených podmínkách, také nás můžete oslovit. Zajistíme pokácení i případný odvoz a likvidaci zpracovaného dřeva.

Běžné i rizikové kácení Brno
 

Údržba květinových záhonů

 
   - Trvalkové plochy - aby tyto záhony vypadali po většinu roku přitažlivě, vyžadují poměrně častou péči v podobě odstraňování odkvetlých či poškozených částí rostlin a mechanickou případně i chemickou likvidaci plevelů.
   - Letničkové výsadby - si pro svou pestrost, dynamiku a každoroční obměnu barev a tvarů i přes svou vyšší finanční a pracovní náročnost stále nachází své příznivce a obdivovatele i z řad majitelů rodinných zahrad.
Ideální je zkombinování letniček a cibulovin.
   - Cibulovinové záhony - ideálně doplňují letničkovou výsadbu. Po prvních podzimních mrazících, kdy letničky ukončí vegetaci, je ideální doba pro výsadbu cibulovin (tulipány, narcisy...), které pak již od brzkého jara průběžně nakvétají a dělají majitelům radost až do května, kdy je opět nahradí letničky.
Letničkové výsadby Brno

Jarní výsadby cibulovin Brno

 

Ostatní práce

 
Provádíme veškeré zahradní práce:
   - Odstraňování listí z trávníků i výsadeb
   - Doplňování mulče - kůra, piniová kůra, štěpka, barevná štěpka, oblázky, kamenná drť atd., výměna mulčovací textilie...
   - Chemické ošetření porostů - proti chorobám a škůdcům ať už preventivně nebo kurativně
   - Odplevelování výsadeb - chemické i mechanické
   - Zazimování citlivých roslin
   - A mnoho dalších...
Zazimování citlivých rostlin
 

Poradenská činnost

 
   Poradíme Vám jak se o vaši zahradu nejlépe starat a jak nejefektivněji nakombinovat vaše vlastní síly s naší případnou odbornou pomocí.  
  zpět
na začátek
Podívejte se do naší galerie
Pro více fotografií navštivte naši galerii
 

Ing. Ivo Kubíček, Vranovská 85, 614 00 Brno, Mobil: 777 07 67 67
E-mail: info@zahradakubicek.cz